برچسب زده شده با : آموزش و پرورش

دانش آموز و معلم در چالشی به نام  « شاد»

ماه آذر زمان شروع امتحانات میان‌ترم و حرکت به سمت برنامه ریزی برای امتحانات در نیم سال اول تحصیلی است. در حالیکه که مشکلات عمده برنامه شاد، هنوز پابرجاست.

کتب‌ درسی جدید در نظام آموزشی

دکتر حمید یزدانی، سرپرست حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد سال ۱۴۰۱ کتاب‌های جدیدی وارد نظام آموزشی خواهد شد.

«شاد» بهتر می شود

صدای معلم بود که در خانه پیچید که گفت: «ببینید بچه ها، تصور کنید آموزش و پرورش کلی سرمایه گذاری و هزینه کرده و برای شما مدرسه ساخته وبعد شما بیایید وبگویید، ما حیاطش را دوست نداریم. این درست نیست.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز