برچسب زده شده با : اتاق بازرگای ایران و کارنادا و استرالیا

راه های موفقیت کسب و کار و خطرات احتمالی آن

 در تجارت ، پیش بینی درست آینده به راحتی به معنای افزایش موفقیت، پول نقد و سهم بازار است  و متأسفانه این اتفاق نامعلوم و همواره در برابر ارزیابی‌های دقیق مقاومت می کند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز