برچسب زده شده با : اجاره نشینی

رضایت دولت به اجاره نشینی

قلبشان تند و تندتر می زند. انگار اضطراب و نگرانی شان از پشت درب هایشان هم پیداست. مخصوصا آنهایی که از فردای خود امیدی ندارند.یا حقوقشان کم است یا بدجور در چنگال مشکلات زندگی فرو رفته اند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز