برچسب زده شده با : احد عظیم زاده

نگذاریم صنعت فرش ایران به کام بیگانگان شود

فرش دستباف جزو زندگی ایرانیها بوده و هست، زندگی ای که اینروزها برای عده ای، فقط با فکر فرش با کیفیت می گذرد. اقتصاد جهانی، تحریم ها و بازاریابی سنتی فرش ایرانی، سبب شده است کشورهایی چون هند، نپال، پاکستان، ترکیه و... دست به تولید فرش هایی زده تا بتوانند مشتریانی در بازارهای جهانی برای خود پیدا کنند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز