برچسب زده شده با : اخبار ورزشی

زنان، در مسیر عدالت جنسیتی در ورزش

یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه ورزش، افزایش سرانه ورزشی برای بانوان و رفع‌ تبعیض‌های جنستی در ورزش قهرمانی مربوط به زنان است، موضوعی که با کسب مدال المپیک و جهانی زنان در مجامع بین المللی از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان با افتخار از آن یاد می‌شود.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز