برچسب زده شده با : اسماعیل افتخاری

ماندگار تا ابد 

در لغت نامه دهخدا برایش گفته اند« ماندن اصل مال و جابه جایی سود و منفعتش، برای اینکه مردم از منافعش بهره ببرند».امری که از صدها سال قبل در صدد بیرون آوردن انسان از رکود است

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز