برچسب زده شده با : اشرف بروجردی

فضا فراهم باشد، زنان شایسته بسیاری داریم

رییس سازمان کتابخانه ملی معتقد است که زنان شایسته بسیاری در ایران حضور دارند که می‌توانند به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شده و به فعالیت بپردازند ولی شورای نگهبان اعتقادی به ریاست جمهوری زنان ندارد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز