برچسب زده شده با : اموزش خلبانی

رؤیای گران پرواز

اولین آموزشگاه خصوصی هوانوردی  ایران فعالیتش را در سال 1381 شروع کرد. نیازی که پس از نزولی شدن سیر آموزش در «مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی» خودش را به بخش غیرنظامی هوانوردی نشان داد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز