برچسب زده شده با : انتخابات حداقلی

اهمیت مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری

یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که مردم سرمایه اجتماعی نظام هستند و اعتمادشان بسیار حائز اهمیت است. اگر مردم اعتماد کنند که با مشارکت‌شان دولتی  کارآمد روی کار آمده در راستای حل مشکلات آن‌ها اقدام می‌کند، حتما نگاهشان به انتخابات تغییر پیدا خواهد کرد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز