برچسب زده شده با : بازار مسکن تهران

هجوم فروشندگان مسکن به بازار

بازار مسکن که از ابتدای امسال شاهد رکود بوده و افزایش قیمت ها و کمبود فایل فروش به وفور دیده می شد حالا در فاز افزایش فروشنده گان مسکن قرار گرفته است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز