برچسب زده شده با : برنامه بدون توقف

آمریکا با تحریم به دنبال تغییر سیاست‌ها و آشوب اجتماعی است

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه آمریکا با تحریم به دنبال تغییر سیاست‌ها و آشوب اجتماعی در ایران است، تصریح کرد: آمریکا به شدت نگران است که ایران الگو شود و همه تلاشش برای شکستن این الگوست.

بررسی روابط دختر و پسر از نگاه شرعی و احکام الهی در «بدون توقف»

مدیر مؤسسه مجتمع فرهنگی شاهدان در برنامه «بدون توقف» که چهارم آبان‌ماه از شبکه سه سیما پخش شد به بررسی روابط دختر و پسر از نگاه شرعی و احکام و حریم الهی پرداخت

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز