برچسب زده شده با : برنامه گلها

گلهای پیرنیا، باعث رونق نشر دیوان شاعران شد

در تقویم فرهنگی کشور20  مهرماه به نام بزرگمرد شعر و ادب پارسی، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی رقم خورده است. هرسال در این روز مردم از سرتاسر نقاط ایران به شهر شیراز سفر می کردند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز