برچسب زده شده با : بهروز محبیف مجلس یازدهم

دولت دوازدهم تنها تماشاچی گرانی‌ها است

در حال حاضر نوعی سردرگمی و تشتت در دولت وجود دارد که ماحصل آن مشکلات گوناگونی است که قشر زیادی از مردم را از نظر معیشتی گرفتار خود کرده است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز