برچسب زده شده با : بیژن ذوالفقارنسب

التیماتوم فیفا برای خروج فدراسیون از زیرسایه دولت  

پس از گذشت ۹ ماه هنوز مشکلات اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران برطرف نشده و فیفا در یک التیماتوم جدید، به ایران فرصت یک‌ساله داده تا فدراسیون فوتبال را در قانون به صورت خصوصی و مستقل به ثبت برسانند. اما...

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز