برچسب زده شده با : تروریسم

مثلث شرور برای چه کسی مین گذاری می کند؟

همانطور که پیش بینی شده بود، آخرین سفر پمپئو وزیرخارجه آمریکا به منطقه، فراتر از یک تور هماهنگی بود و در کمتر از یک هفته از خروج او از منطقه،، یکی دیگر از دانشمندان صنعت دفاعی ایران هدف یک عملیات تروریستی قرار گرفت. او در منطقه با نتانیاهو و بن سلمان جلسه داشت.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز