برچسب زده شده با : جشنواره کتاب و رسانه

فراخوان جشنواره کتاب و رسانه

فراخوان نوزدهمین جشنواره کتاب و رسانه با شعار (کتاب، رسانه و ایمنی) صادر و تا پایان وقت اداری ۱۴  آبان ماه سال جاری فرصت دارد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز