برچسب زده شده با : جنگ تحمیلی

روایت مقاومت تهران در دفاع مقدس

دفاع مقدس سراسر ایران را به خود مشغول کرده بود، کتاب «جنگ شهرها، تهران»، روایت روزشماری از وضعیت پایتخت از دوران دفاع از سرزمین است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز