برچسب زده شده با : حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری

فضا فراهم باشد، زنان شایسته بسیاری داریم

رییس سازمان کتابخانه ملی معتقد است که زنان شایسته بسیاری در ایران حضور دارند که می‌توانند به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شده و به فعالیت بپردازند ولی شورای نگهبان اعتقادی به ریاست جمهوری زنان ندارد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز