برچسب زده شده با : حناچی

شهردار تهران سوال پیچ می شود!

چنانچه شهردار طی روزهای آینده، اقدامات مناسبی در راستای اجرای مقررات انتصابات انجام ندهد، در جلسه بعدی صحن طرح سوال از شهردار را به جریان خواهیم انداخت.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز