برچسب زده شده با : درآمدهای مالیاتی

اخذ مالیات با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بازار نادرست است

در نظام اقتصادی کشور‌ها، مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت محسوب می‌گردد که در زمینه تامین بودجه، اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصاد ایفای نقش می‌کند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز