برچسب زده شده با : دولتف روحانی

کرونازدگی  دولت

بسیاری از کارشناسان معتقدند از ابتدای شیوع کرونا در ایران، سیاست های دولت باید سمت تشویق بیشتر مردم و افزایش اعتماد به نفس آنها می رفت در حالی که دولت دست های خالی اش را نشان داد ومردم خود را بی پناه حس کردند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز