برچسب زده شده با : دکتر مردانی

ایران در آزمایش داروهای کرونا موش آزمایشگاهی نیست

عضو کمیته ملی کرونا در برنامه «طبیب» با اشاره به اینکه ایران در آزمایش داروهای کرونا موش آزمایشگاهی نیست، در خصوص تزریق واکسن کرونا به پرسنل بیمارستانی امارات متحده عربی تصریح کرد: این واکسن در قالب طرح تحقیقاتی و تجربی ارائه شده که احتمالا مقالات آن بعدا چاپ می‌شود.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز