برچسب زده شده با : سردبیر

«وطن» یعنی همین جا، یعنی ایران

در روزهایی که از هر کوی و برزن صدای رسانه ها بلند است، داشتن یک رسانه مستقل و در عین حال حرفه ای بیشتر به شعار نزدیک است تا واقعیت. نه از باب حرفه ای بودن، بلکه ادعای استقلال رسانه ای و نداشتن گرایش سیاسی در این روزگار که هر چیزی با سیاست گره خورده حرف سخت و دشواری است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز