برچسب زده شده با : سهمیه

۷۰ هزار تن روغن در راه بازار

حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد ۷۰ هزار تن از ذخایر روغن در حال توزیع است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز