برچسب زده شده با : سکته مغزی

واقعیت هایی ترسناک از سندروم پساکرونا

نزدیک به یک سال است که جهان درگیر کروناویروس شده و هر روز زوایایی جدید از آن کشف می شود و به نظر می رسد بشر به زودی از این گرفتاری رهایی نمی یابد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز