برچسب زده شده با : سیدعلیرضا فاطمیان پور

آموزش همگانی در موج سوم کرونا؛ مأموریت تازه سازمان فرهنگی هنری

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت‌های این سازمان با محوریت آموزش همگانی در زمینه مقابله با ویروس کرونا را تشریح کرد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز