برچسب زده شده با : شهردار تهران

شهردار تهران سوال پیچ می شود!

چنانچه شهردار طی روزهای آینده، اقدامات مناسبی در راستای اجرای مقررات انتصابات انجام ندهد، در جلسه بعدی صحن طرح سوال از شهردار را به جریان خواهیم انداخت.

اخطارهای پی در پی به آقای شهردار!

 این روزها نه تهران حال خوشی دارد و نه مدیریت شهری آن میل به انجام درست وظایف خود دارد. گرفتن 3 اخطار پی در پی پیروزجناچی از اعضای شورای شهر تهران از ایمن نبودن مسیر دوچرخه سواری تا عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در پایتخت  نشان می دهد مدیران شهری میلی به بهبود اوضای پایتخت ندارند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز