برچسب زده شده با : صنعت قطعه‌سازی

زنگ خطر نابودی صنعت قطعه سازی

به صدا درآمدن زنگ خطر نابودی صنعت قطعه‌سازی از هشدارهایی است که در این سال‌های اخیر، بسیار شنیده می‌شود. اما متأسفانه وضعیت آشفته صنعت خودروبر کل صنایع زیرمجموعه ازجمله قطعه‌سازی تاثیرمنفی گذاشته است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز