برچسب زده شده با : عباس شاهسونی

مرگ زودرس در انتظار بیماران قلبی!

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت تاکید کرد: عموم مردم به خصوص گروه های حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر اجتناب کنند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز