برچسب زده شده با : عزیزالله عزیز محمدی

ناز چند میلیارد تومانی بازیکنان فوتبال در اینستاگرام

تا سال 1390 مبالغ قراردادهای بازیکنان داخلی لیگ برتر فوتبال 500 تا 600 میلیون‌ تومان بود و در سال 91 مبالغ یک میلیاردی باعث اعتراضات مردم شد که یک بازیکن چه‌کار می‌کند که یک میلیارد تومان دریافت می‌کند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز