برچسب زده شده با : عکاسی رسانه

نگاهِ متفاوت به مسائلِ اجتماعی از دریچه لنز

«ساره تجلی» فارغ التحصيل رشته معماري و عکاس خبرگزاری ایسنا، سال هاست که با دوربین عکاسی به ثبت و ضبط مسائل اجتماعی روی آورده تا بلکه با ثبت و ضبط آن بتواند نگاه اجتماع خفته را نسبت به درد های اجتماعی بیدار کند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز