برچسب زده شده با : ققیزستان

نیروهای نظامی در بیشکک مستقر می‌شوند   

پارلمان قرقیزستان در اقدامی برای پایان دادن به یک هفته ناآرامی در کشور، از اختیارات اضطراری خود برای تعیین نخست وزیر جدید استفاده کرد. در این جلسه آرای نیابتی توسط اعضای داخل اتاق برای دستیابی به حد نصاب لازم استفاده شد و در نهایت سادیر ژاپاروف، قانونگذار، منصوب شد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز