برچسب زده شده با : محمد امامی

جزئیاتی از ششمین جلسه دادگاه محمد امامی

صبح امروز ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار و متهم دفاعیاتی مطرح کرد.

واریز تسهیلات به حساب هنرپیشه ها

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. اولین جلسه رسیدگی به این پرونده که ۳۲ متهم دارد، مرداد ماه برگزار شده بود.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز