برچسب زده شده با : محمد جعفر محمدزاده

برداشت غلط از ایرانشهر

 از مفهوم ایرانشهر برداشت غلط نشود! آرمان ایرانشهری یعنی ایمان و باور به وجود یک ملت با پیشینه چند هزارساله روشن و قابل مطالعه.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز