برچسب زده شده با : محمد مهدی فروردین

دوره مدیریت رفاقتی سرخ‌آبی‌ها گذشته است 

محمد مهدی فروردین معتقد است نابسامانی که امروز در حوزه ورزش شاهد آن هستیم از تذکر و حرف گذشته و همه طرفداران فوتبال و ورزش در کشور لحظه شماری می‌کنند تا وزیر ورزش با «استیضاح» پاسخ تمام تصمیمات اشتباهش را در ورزش و مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بدهد.

فقر سرانه ورزشی، از آمار تا واقعیت

مسئولان وزارت ورزش و جوانان در استان‌های مختلف همواره بر این موضوع تاکید دارند که در هفت سال اخیر و در دولت‌های یازدهم و دوزادهم، بیش 11 درصد به سرانه ورزشی کشور اضافه‌ شده است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز