برچسب زده شده با : مهدی روانشاد نیا

عرضه و تقاضا برابر خواهند شد؟

کارشناس بازارمسکن درباره طرح تأمین مسکن می‌گوید: «بی شک برابری عرضه و تفاضا از تنش‌های غیرمنطقی بازار جلوگیری خواهد کرد. اگرچه در شرایط فعلی کاهش اسمی قیمت‌ها  دور از واقعیت است اما می‌توان امید داشت که شیب افزایش‌ قیمت‌ها با تولید مسکن کنترل شود.»

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز