برچسب زده شده با : موسیقی ایران

شفاف تر از تار، زندگی هنری استاد جلیل شهناز

در تمام دورانی که موسیقی ایران، دست خوش جدل های تجدد خواهی و سُنت گرایی بود و گاهی مورد تردید و شک واقع میشد، جلیل شهناز موسیقیدان و نوازنده شهیر تار، فارغ از همه جنجال ها با تار خود به نیایش می پرداخت و تنها به پیش‌برد اهداف موسیقایی اش می اندیشید و یک لحظه توقف نکرد.

کارگاه‌های ترانه، موسیقی را متحول خواهد کرد

ترانه در ادبیات امروزِ ایران یعنی: «گونه ای شعر که برای اجرای موسیقایی سروده می شود، در این میان کلام و آهنگ می توانند هر یک بر دیگری تقدم داشته باشند و یا به طور هم زمان آفریده شوند.»

میلادِ یک ترانه ، میلادِ یک شیوه

مقوله ردیف در تاریخ موسیقی ایران سابقه ای بیش از 150 سال نداشته و از زمان ناصرالدین شاه به شکل عجیبی به موسیقی ایرانی پیوسته و سبب محدود سازی آن شده است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز