برچسب زده شده با : موسی احمدزاده

فنآوری می تواند زنجیره تأمین شما را تقویت کند

امروزه، تعریف انعطاف پذیری زنجیره تأمین به طرز چشمگیری تغییر کرده که شامل تنوع جغرافیایی، همچنین دید و ظرفیت مازاد برای همه چیز از مواد اولیه تا کالاهای نهایی است.

راه های موفقیت کسب و کار و خطرات احتمالی آن

 در تجارت ، پیش بینی درست آینده به راحتی به معنای افزایش موفقیت، پول نقد و سهم بازار است  و متأسفانه این اتفاق نامعلوم و همواره در برابر ارزیابی‌های دقیق مقاومت می کند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز