برچسب زده شده با : نظارت میدانی

به تنش‌های سیاسی دامن نزنید

سخنگوی هیات رییسه مجلس دهم معتقد است که سفرهای استانی رئیس یازدهمین دوره قوه مقننه می‌تواند اثرات مثبتی در پی داشته باشد مشروط برآنکه مجلس و دولت به جای پرداختن به بگومگوهای سیاسی به دنبال ایجاد آرامش بیشتر در جامعه باشند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز