برچسب زده شده با : نظام پرستاری

آنچه پرستاران می خواهند، آنچه ما می دانیم

کرونا کشوررا فرا گرفته و حدود 8 ماه بحرانی را پشت سر گذاشته ایم و نه استخدام جدیدی در حوزه پرستاری صورت گرفته و نه افزایشی در پرداختی این بخش که بیشترین تماس و انرژی را در مواجهه با بیماران کرونایی باید از خود نشان دهند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز