برچسب زده شده با : نیروی دریایی

ناوبندر مکران در رزمایش دریایی اقتدار

بزرگترین شناور نظامی کشور با حضور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش با بهره برداری عملیاتی در رزمایش دریایی اقتدار به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش پیوست.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز