برچسب زده شده با : هواپیما

مسافرتهای «جاده چالوسی» درتقابل سفرهای هوایی

نقش هواپیما را در زندگی مردم و اقتصاد کشور، باید متفاوت دانست. تفاوتی که در گذشته به سبک زندگی مردم بر میگشت؛ هر فردی مرفه تر، سفرهای هوایی اش بیشتر.

نقاب خنده بر چهره غمگین

شغلی عجیب و غریب با لباسهای زیبا و شکیل. خنده های همیشگی؛ ولی پای صحبتشان که بنشینی از ناگفته هایی می گویند که شنیدنی است. مهمانداران را همه دوست دارند. برای لبخندهای ارزانشان که بی هیچ منتی، تقدیم مسافران می کنند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز