برچسب زده شده با : وزارت خارجه

ماهی کوچکی در مانش

«هیچ جا خونه خود آدم نمیشه» می رسیم خونه و پاها را دراز می کنیم و ناخوداگاه این جمله می آید.

تعیین غرامت سانحه هواپیمای اوکراینی توسط هیات‌های ایرانی و اوکراینی

هیات هایی از ایران و اوکراین در محل وزارت امور خارجه جلسه ای درخصوص بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی برگزار و موضوعات مختلفی به بحث گذاشته شده است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز