برچسب زده شده با : پیروز حناچی

اخطارهای پی در پی به آقای شهردار!

 این روزها نه تهران حال خوشی دارد و نه مدیریت شهری آن میل به انجام درست وظایف خود دارد. گرفتن 3 اخطار پی در پی پیروزجناچی از اعضای شورای شهر تهران از ایمن نبودن مسیر دوچرخه سواری تا عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در پایتخت  نشان می دهد مدیران شهری میلی به بهبود اوضای پایتخت ندارند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز