برچسب زده شده با : کسب و کار

فراموش شدگان کرونا

منع تردد آمد. کسب و کارها تعطیل شدند و هیاهوی شهر در سکوت گم شد. در حالی که زیر پوست زمخت پایتخت، هیاهوی ساکنانش، تنها راه چاره است. چاره ای برای کار و چاره ای برای نان.

راه های موفقیت کسب و کار و خطرات احتمالی آن

 در تجارت ، پیش بینی درست آینده به راحتی به معنای افزایش موفقیت، پول نقد و سهم بازار است  و متأسفانه این اتفاق نامعلوم و همواره در برابر ارزیابی‌های دقیق مقاومت می کند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز