برچسب زده شده با : کما

نفس های مجازی بازار نشر

بازار کتاب و نشر در ایران به نسبت بسیاری از کشورها وضعیت رو به رشدی نداشته و با آمدن کرونا و تعطیلی نمایشگاه کتاب، زنجیره فروشندگان، توزیع کنندگان و ناشران کتاب به فضای مجازی روی آورده و نفس های کوتاهی در این فضا می کشند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز