برچسب زده شده با : کمیسیون کشاورزی مجلس

امنیت غذایی در مرز خطر!

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می‌گوید: «حذف معافیت مالیاتی کشاورزان به نفع دولت و مصرف کننده هم نیست. هنگامی که تولیدات بخش کشاورزی به دلیل کمبود‌ها دچار کاهش شود، سایر حوز‌ه‌ها نیز‌ آسیب می‌بینند.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز