برچسب زده شده با : کود اوره

لغو افزایش قیمت کود اوره

فرزاد زمانی، مقام مسئول در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد مصوبه افزایش قیمت کود اوره که قرار بود از امروز اجرایی شود، لغو شد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز