برچسب زده شده با : گسل مشا

تخلیه انرژی قسمت شرقی گسل مشا

حمیدرضا نانکلی، رئیس اداره ژئودینامیک سازمان نقشه برداری اعلام کرد در طول ۴ ماه گذشته انرژی موجود در قسمت شرقی گسل مشا تخلیه شده است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز