برچسب زده شده با : گل

متادون و گل، کابوس خانواده‌های ایرانی

نامش را بلای خانمانسوز گذاشتند. بلایی که امید خانواده های بسیاری را در لحظه ای، در دود و افیون ناپدید کرده است. دردی به قول عده ای درمان پذیر و به قول عده ای دیگر «درد بی درمان» حتی اگر نامش متادون باشد یا گل.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز